Tālāk ir sniegts aptuvens mūsu angļu valodas pakalpojumu sniegšanas noteikumu tulkojums un angļu valodas konfidencialitātes politika attiecībā uz juridiskajiem aspektiem

WebM.to pakalpojumu sniegšanas noteikumi

1. Noteikumi

Piekļūstot vietnei https://webm.to , jūs piekrītat ievērot šos pakalpojumu sniegšanas noteikumus, visus piemērojamos likumus un noteikumus un piekrītat, ka esat atbildīgs par visu piemērojamo vietējo likumu ievērošanu. Ja nepiekrītat nevienam no šiem noteikumiem, jums ir aizliegts izmantot vai piekļūt šai vietnei. Šajā vietnē esošos materiālus aizsargā piemērojamie autortiesību un preču zīmju likumi.

2. Izmantojiet licenci

 1. Tiek piešķirta atļauja WebM.to vietnē uz laiku lejupielādēt vienu materiālu (informāciju vai programmatūru) kopiju tikai personīgai, nekomerciālai, īslaicīgai apskatei. Tas ir licences piešķiršana, nevis īpašumtiesību nodošana, un saskaņā ar šo licenci jūs nedrīkstat:
  1. pārveidot vai kopēt materiālus;
  2. izmantot materiālus komerciāliem mērķiem vai jebkurai publiskai demonstrēšanai (komerciālai vai nekomerciālai);
  3. mēģināt dekompilēt vai pārveidot jebkuru programmatūru, kas atrodas WebM.to vietnē;
  4. noņemt no autortiesībām vai citus patentētus apzīmējumus no materiāliem; vai
  5. pārsūtīt materiālus citai personai vai “atspoguļot” materiālus uz jebkura cita servera.
 2. Šī licence tiek automātiski pārtraukta, ja pārkāpjat kādu no šiem ierobežojumiem, un WebM.to to var pārtraukt jebkurā laikā. Pārtraucot šo materiālu skatīšanu vai beidzoties šai licencei, jums ir jāiznīcina visi jūsu rīcībā esošie lejupielādētie materiāli elektroniskā vai drukātā formātā.

3. Atruna

 1. Materiāli WebM.to vietnē tiek sniegti, pamatojoties uz “kā ir”. WebM.to nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, un ar šo atsakās un noliedz visas citas garantijas, tostarp, bez ierobežojumiem, netiešas garantijas vai nosacījumus par pārdošanai, piemērotību noteiktam mērķim vai intelektuālā īpašuma nepārkāpšanu vai citu tiesību pārkāpumu.
 2. Turklāt WebM.to negarantē un nepieņem nekādus apgalvojumus par to, cik precīzi, iespējamie rezultāti vai uzticamība ir materiāliem, kuri tiek izmantoti tās vietnē vai kā citādi saistīti ar šādiem materiāliem vai jebkurām vietnēm, kas saistītas ar šo vietni.

4. Ierobežojumi

Nekādā gadījumā WebM.to vai tā piegādātāji nav atbildīgi par jebkādiem zaudējumiem (ieskaitot, bez ierobežojumiem, zaudējumus par datu vai peļņas zaudēšanu vai uzņēmējdarbības pārtraukšanas dēļ), kas rodas no WebM.to materiālu izmantošanas vai nespējat tos izmantot. vietni, pat ja WebM.to vai WebM.to pilnvarotajam pārstāvim ir paziņots mutiski vai rakstiski par šāda kaitējuma iespējamību. Tā kā dažās jurisdikcijās nav atļauts ierobežot netiešas garantijas vai ierobežot atbildību par izrietošiem vai nejaušiem zaudējumiem, šie ierobežojumi uz jums var neattiekties.

5. Materiālu precizitāte

WebM.to vietnē redzamajos materiālos varētu būt tehniskas, drukas vai fotogrāfijas kļūdas. WebM.to negarantē, ka kāds no tās tīmekļa vietnes materiāliem ir precīzs, pilnīgs vai aktuāls. WebM.to jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma var veikt izmaiņas savā tīmekļa vietnē esošajos materiālos. Tomēr WebM.to neuzņemas saistības atjaunināt materiālus.

6. Saites

WebM.to nav pārskatījis visas vietnes, kas saistītas ar tās vietni, un nav atbildīgs par nevienas šādas saistītās vietnes saturu. Jebkuras saites iekļaušana nenozīmē, ka WebM.to apstiprina vietni. Jebkuras šādas saistītās vietnes izmantošana ir lietotāja paša atbildība.

7. Modifikācijas

WebM.to var jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma pārskatīt šos savas vietnes pakalpojumu sniegšanas noteikumus. Izmantojot šo vietni, jūs piekrītat ievērot šo pakalpojumu sniegšanas noteikumu pašreizējo versiju.

8. Valdošais likums

Šos noteikumus un nosacījumus regulē un interpretē saskaņā ar Konektikutas likumiem, un jūs neatsaucami pakļaujaties šīs valsts vai atrašanās vietas tiesu ekskluzīvajai jurisdikcijai.


3,609 reklāmguvumi kopš 2020. gada!