Apha ngezantsi kukho inguqulelo rough zethu amagama IsiNgesi yenkonzo kunye IsiNgesi umgaqo-nkqubo malunga nemiba yomthetho zombini kusebenza kuphela IsiNgesi

Imigaqo yeNkonzo yeWebhu

1. Imigaqo

Ngokungena kwiwebhusayithi ku- https : Ukuba awuvumelani nayo nayiphi na le miqathango, awuvumelekanga ukuba usebenzise okanye ufike kule ndawo. Izinto eziqulathwe kule webhusayithi zikhuselwe ngumthetho osebenzayo welungelo lokushicilela kunye nophawu lwentengiso.

2. Sebenzisa iphepha-mvume

 1. Imvume inikiwe ukukhuphela okwethutyana ikopi yezixhobo (ulwazi okanye isoftware) kwiwebhusayithi yeWebM.to yokujonga okungahambelani nokuthengisa kuphela. Esi sisibonelelo selayisensi, hayi ukuhanjiswa kwetayitile, kwaye phantsi kwelayisensi awunako:
  1. lungisa okanye ukope izixhobo;
  2. sebenzisa izixhobo kuyo nayiphi na injongo yokuthengisa, okanye nakuphi na ukuboniswa koluntu (ukuthengisa okanye ukuthengisa);
  3. ukuzama ukubola okanye ukuguqula injineli nayiphi na isoftware equlathwe kwiwebhusayithi yeWebM.to;
  4. susa naliphi na ilungelo lokushicilela okanye olunye uhlengahlengiso lobunini kwezixhobo; okanye
  5. dlulisela izinto komnye umntu okanye 'kwisipili' izinto nakweyiphi na enye iseva.
 2. Eli phepha-mvume liya kuyeka ngokuzenzekelayo ukuba wophula nakuphi na kwezi zithintelo kwaye unokuyekiswa yiWebMMto nanini na. Emva kokuphelisa ukujonga kwakho ezi zinto okanye xa kupheliswa iphepha-mvume, kufuneka utshabalalise naziphi na izinto ezikhutshelweyo onazo nokuba zikwifomathi yombane okanye eprintiweyo.

3. Ukuzikhupha

 1. Izinto ezikwiwebhusayithi yeWebM.to zibonelelwa ngesiseko 'njengoko sinjalo'. I-WebM.to ayenzi ziqinisekiso, zichaziweyo okanye zichaziweyo, kwaye ngokwenjenje iyazikhaba kwaye iyazishiya zonke ezinye iiwaranti kubandakanya, ngaphandle komda, iziqinisekiso ezichaziweyo okanye iimeko zokurhweba, ukulungela injongo ethile, okanye ukungaphuli mthetho wepropathi okanye okunye ukunyhashwa kwamalungelo.
 2. Ngaphaya koko, iWebMM.to ayigunyazisi okanye yenza naziphi na izimvo malunga nokuchaneka, iziphumo ezinokubakho, okanye ukuthembakala kokusetyenziswa kwemathiriyeli kwiwebhusayithi yayo okanye ngokunxulumene nezinto ezinjalo okanye nakweyiphi na iisayithi ezinxulumene nale ndawo.

4. Imida

Akukho meko apho iWebMM.to okanye abathengisi bayo baya kuba noxanduva lomonakalo (kubandakanya, ngaphandle komda, umonakalo wokulahleka kwedatha okanye wenzuzo, okanye ngenxa yokuphazamiseka kweshishini) ngenxa yokusetyenziswa okanye ukungakwazi ukusebenzisa izixhobo kwiWebM.to iwebhusayithi, nokuba iWebMM.to okanye iWebMM kummeli ogunyazisiweyo wazisiwe ngomlomo okanye ngembalelwano malunga nokwenzeka kolo monakalo. Ngenxa yokuba eminye imithetho ayikuvumeli ukusikelwa umda kwiziqinisekiso ezichaziweyo, okanye umda woxanduva ngenxa yomonakalo owenzekayo okanye owenzekayo, oku kusikelwa umda akunakusebenza kuwe.

5. Ukuchaneka kwezinto

Izinto ezibonakalayo kwiwebhusayithi yeWebM.to zinokubandakanya iimpazamo zobuchwephesha, zokuchwetheza, okanye zokufota. IWebMM.to ayiqinisekisi ukuba naziphi na izinto ezikwiwebhusayithi yazo zichanekile, ziphelele okanye zangoku. IWebMM.to inokwenza utshintsho kwizinto eziqulathwe kwiwebhusayithi yayo nanini na ngaphandle kwesaziso. Nangona kunjalo iWebM.to ayenzi ukuzibophelela ekuhlaziyeni izixhobo.

6. Amakhonkco

IWebMM.to ayijonganga zonke iisayithi ezinxulunyaniswe kwiwebhusayithi yayo kwaye ayinaxanduva lokuqulathwe kuyo nayiphi na indawo enxibelelene nayo. Ukubandakanywa kwayo nayiphi na ikhonkco akuthethi ukuxhaswa yiWebM.to yendawo. Ukusetyenziswa kwayo nayiphi na iwebhusayithi enxulumene noko kusemngciphekweni womsebenzisi.

7. Uhlengahlengiso

IWebMM.to inokuhlaziya le migaqo yenkonzo kwiwebhusayithi yayo nanini na ngaphandle kwesaziso. Ngokusebenzisa le webhusayithi uyavuma ukuba ubotshelelwe luhlobo lwangoku lwemiqathango yenkonzo.

8. UMthetho oLawulayo

Le migaqo neemeko zilawulwa kwaye zithathwa ngokungqinelana nemithetho yaseConnecticut kwaye ungenisa ngokungenakuphikiswa kulawulo olukhethekileyo lweenkundla ezikuloo Rhulumente okanye kuloo ndawo.


3,605 Uguquko ukusukela ngo-2020!