Spodaj je grob prevod naših angleških pogojev storitve in angleške politike zasebnosti za pravne vidike, ki veljata samo v angleščini

Pogoji storitve WebM.to

1. Pogoji

Z dostopom do spletnega mesta https://webm.to se strinjate, da vas zavezujejo ti pogoji storitve, vsi veljavni zakoni in predpisi ter se strinjate, da ste odgovorni za skladnost z veljavno lokalno zakonodajo. Če se ne strinjate z nobenim od teh pogojev, vam je prepovedano uporabljati ali dostopati do te strani. Materiali na tej spletni strani so zaščiteni z veljavno zakonodajo o avtorskih pravicah in blagovnih znamkah.

2. Uporabite licenco

 1. Dovoljeno je začasno prenašanje ene kopije materialov (informacij ali programske opreme) s spletnega mesta WebM.to samo za osebni, nekomercialni prehodni ogled. To je podelitev licence in ne prenos lastništva in po tej licenci ne smete:
  1. spreminjati ali kopirati materiale;
  2. uporabljajte materiale za kakršen koli komercialni namen ali za kakršen koli javni prikaz (komercialni ali nekomercialni);
  3. poskusite razstaviti ali obratno izdelati katero koli programsko opremo, ki je na spletnem mestu WebM.to;
  4. odstranite kakršne koli avtorske ali druge lastniške zapise iz materialov; ali
  5. prenesite materiale na drugo osebo ali jih zrcalite na katerem koli drugem strežniku.
 2. Ta licenca samodejno preneha veljati, če kršite katero koli od teh omejitev in jo lahko WebM.to kadar koli ukine. Po prenehanju ogleda tega gradiva ali po prenehanju veljavnosti te licence morate uničiti vse prenesene materiale, ki jih imate, v elektronski ali tiskani obliki.

3. Omejitev odgovornosti

 1. Gradivo na spletnem mestu WebM.to je na voljo tako, kot je. WebM.to ne daje nobenih jamstev, izrecnih ali implicitnih, in s tem zavrača in zanika vsa druga jamstva, vključno z, brez omejitev, implicitnimi garancijami ali pogoji prodajnosti, primernostjo za določen namen ali kršitvijo intelektualne lastnine ali drugo kršitvijo pravic.
 2. Poleg tega WebM.to ne jamči in ne daje nobenih izjav v zvezi z natančnostjo, verjetnimi rezultati ali zanesljivostjo uporabe materialov na svoji spletni strani ali drugače v zvezi s takšnimi materiali ali na spletnih straneh, povezanih s tem spletnim mestom.

4. Omejitve

WebM.to ali njegovi dobavitelji v nobenem primeru ne bodo odgovorni za kakršno koli škodo (vključno, brez omejitev, škodo zaradi izgube podatkov ali dobička ali zaradi prekinitve poslovanja), ki izhaja iz uporabe ali nezmožnosti uporabe materialov na WebM.to's. spletno mesto, tudi če je bil WebM.to ali pooblaščeni zastopnik WebM.do ustno ali pisno obveščen o možnosti take škode. Ker nekatere jurisdikcije ne dovoljujejo omejitev implicitnih jamstev ali omejitve odgovornosti za posledično ali naključno škodo, te omejitve morda ne veljajo za vas.

5. Natančnost materialov

Gradivo, ki se pojavlja na spletnem mestu WebM.to, lahko vključuje tehnične, tipografske ali fotografske napake. WebM.to ne jamči, da je kateri koli material na njegovi spletni strani natančen, popoln ali aktualen. WebM.to lahko kadar koli brez predhodnega obvestila spremeni materiale, ki jih vsebuje njegovo spletno mesto. Vendar se WebM.to ne zavezuje, da bo posodabljal gradiva.

6. Povezave

WebM.to ni pregledal vseh spletnih mest, povezanih na njegovo spletno mesto, in ni odgovoren za vsebino katerega koli takega povezanega spletnega mesta. Vključitev katere koli povezave ne pomeni, da WebM.priznava spletno mesto. Uporabnik takšnega povezanega spletnega mesta je na lastno odgovornost uporabnika.

7. Spremembe

WebM.to lahko kadar koli brez obvestila spremeni te pogoje storitve za svoje spletno mesto. Z uporabo tega spletnega mesta se strinjate, da vas zavezujejo takrat veljavne različice teh pogojev storitve.

8. Veljavno pravo

Te pogoje urejajo in razlagajo v skladu z zakoni Connecticut-a in se nepreklicno podrejate izključni pristojnosti sodišč v tej državi ali kraju.


3,609 konverzije od leta 2020!