Nedenfor er en grov oversettelse av våre engelske vilkår for bruk og engelsk personvernpolicy for juridiske aspekter, begge gjelder bare på engelsk

WebM.to Vilkår for bruk

1. Vilkår

Ved å gå inn på nettstedet på https://webm.to , godtar du å være bundet av disse tjenestevilkårene, alle gjeldende lover og forskrifter, og godtar at du er ansvarlig for overholdelse av gjeldende lokale lover. Hvis du ikke er enig i noen av disse vilkårene, er det forbudt å bruke eller få tilgang til dette nettstedet. Materialet på dette nettstedet er beskyttet av gjeldende lov om opphavsrett og varemerke.

2. Bruk lisens

 1. Det gis tillatelse til midlertidig å laste ned en kopi av materialet (informasjon eller programvare) på WebM.tos nettsted for personlig, ikke-kommersiell forbigående visning. Dette er tildeling av lisens, ikke overføring av tittel, og under denne lisensen kan du ikke:
  1. endre eller kopiere materialene;
  2. bruke materialene til ethvert kommersielt formål, eller til offentlig visning (kommersiell eller ikke-kommersiell);
  3. forsøke å dekompilere eller reversere programvare som finnes på WebM.tos nettsted;
  4. fjerne copyright eller andre proprietære notasjoner fra materialet; eller
  5. overføre materialene til en annen person eller 'speile' materialene på en hvilken som helst annen server.
 2. Denne lisensen opphører automatisk hvis du bryter med noen av disse begrensningene og kan bli sagt opp av WebM.to når som helst. Når du avslutter visningen av dette materialet eller ved avslutningen av denne lisensen, må du ødelegge alt nedlastet materiale i din besittelse, enten det er i elektronisk eller trykt format.

3. Ansvarsfraskrivelse

 1. Materialet på WebM.tos nettsted leveres på en 'as is' basis. WebM.to gir ingen garantier, uttrykt eller underforstått, og fraskriver og negerer herved alle andre garantier, inkludert, uten begrensning, underforståtte garantier eller betingelser for salgbarhet, egnethet for et bestemt formål, eller ikke-krenkelse av immateriell eiendom eller annen rettighetsbrudd.
 2. Videre garanterer eller fremsetter WebM.to ingen uttalelser angående nøyaktigheten, sannsynlige resultater eller påliteligheten av bruken av materialet på nettstedet eller på annen måte relatert til slikt materiale eller på noen nettsteder som er koblet til dette nettstedet.

4. Begrensninger

Under ingen omstendigheter skal WebM.to eller dets leverandører holdes ansvarlige for eventuelle skader (inkludert, uten begrensning, skader for tap av data eller fortjeneste, eller på grunn av forretningsforstyrrelser) som skyldes bruk eller manglende evne til å bruke materialet på WebM.to's nettstedet, selv om WebM.to eller en autorisert representant fra WebM.to har blitt varslet muntlig eller skriftlig om muligheten for slik skade. Fordi noen jurisdiksjoner ikke tillater begrensninger på underforståtte garantier, eller begrensninger av ansvar for følgeskader eller tilfeldige skader, kan disse begrensningene ikke gjelde deg.

5. Nøyaktighet av materialer

Materialene som vises på WebM.tos nettsted kan inneholde tekniske, typografiske eller fotografiske feil. WebM.to garanterer ikke at noe av materialet på nettstedet er nøyaktig, komplett eller oppdatert. WebM.to kan når som helst gjøre endringer i materialene på nettstedet uten varsel. Imidlertid forplikter WebM.to seg ikke til å oppdatere materialene.

6. Lenker

WebM.to har ikke gjennomgått alle nettstedene som er koblet til nettstedet, og er ikke ansvarlig for innholdet på slike lenker. Inkluderingen av noen lenker innebærer ikke godkjenning fra WebM.to av nettstedet. Bruk av et slikt koblet nettsted skjer på brukerens egen risiko.

7. Modifikasjoner

WebM.to kan når som helst revidere disse tjenestevilkårene for nettstedet uten varsel. Ved å bruke dette nettstedet godtar du å være bundet av den gjeldende versjonen av disse tjenestevilkårene.

8. Gjeldende lov

Disse vilkårene styres av og tolkes i samsvar med lovene i Connecticut, og du underkaster deg ugjenkallelig den eksklusive jurisdiksjonen til domstolene i den staten eller stedet.


3,609 konverteringer siden 2020!