Hieronder vindt u een ruwe vertaling van onze Engelse servicevoorwaarden en het Engelse privacybeleid voor juridische aspecten, beide zijn alleen van toepassing in het Engels

WebM.to Servicevoorwaarden

1. Voorwaarden

Door de website op https://webm.to te bezoeken , gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze servicevoorwaarden, alle toepasselijke wet- en regelgeving, en gaat u ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van alle toepasselijke lokale wetten. Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, mag u deze site niet gebruiken of openen. Het materiaal op deze website wordt beschermd door het toepasselijke auteursrecht en merkenrecht.

2. Gebruik licentie

 1. Er wordt toestemming verleend om tijdelijk één exemplaar van het materiaal (informatie of software) op de website van WebM.to te downloaden voor persoonlijk, niet-commercieel, tijdelijk bekijken. Dit is de verlening van een licentie, geen overdracht van titel, en onder deze licentie mag u niet:
  1. de materialen wijzigen of kopiëren;
  2. de materialen gebruiken voor commerciële doeleinden of voor openbare vertoning (commercieel of niet-commercieel);
  3. proberen om software op de website van WebM.to te decompileren of reverse-engineeren;
  4. verwijder eventuele copyright- of andere eigendomsvermeldingen van de materialen; of
  5. breng de materialen over naar een andere persoon of 'spiegel' de materialen op een andere server.
 2. Deze licentie wordt automatisch beëindigd als u een van deze beperkingen overtreedt en kan op elk moment door WebM.to worden beëindigd. Na beëindiging van het bekijken van deze materialen of bij beëindiging van deze licentie, moet u alle gedownloade materialen in uw bezit vernietigen, zowel in elektronische als in gedrukte vorm.

3. Disclaimer

 1. Het materiaal op de website van WebM.to wordt geleverd op een 'as is'-basis. WebM.to geeft geen garanties, expliciet of impliciet, en wijst hierbij alle andere garanties af, inclusief, maar niet beperkt tot, impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk op intellectuele eigendom of andere schending van rechten.
 2. Verder geeft WebM.to geen garantie of doet geen uitspraken met betrekking tot de nauwkeurigheid, waarschijnlijke resultaten of betrouwbaarheid van het gebruik van de materialen op haar website of anderszins gerelateerd aan dergelijke materialen of op enige sites die aan deze site zijn gekoppeld.

4. Beperkingen

WebM.to of zijn leveranciers zijn in geen geval aansprakelijk voor enige schade (inclusief, maar niet beperkt tot schade voor verlies van gegevens of winst, of als gevolg van bedrijfsonderbreking) die voortvloeit uit het gebruik of de onmogelijkheid om de materialen op WebM.to's te gebruiken. website, zelfs als WebM.to of een WebM.to gemachtigde vertegenwoordiger mondeling of schriftelijk op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade. Omdat sommige rechtsgebieden beperkingen op impliciete garanties of beperkingen van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, zijn deze beperkingen mogelijk niet op u van toepassing.

5. Nauwkeurigheid van materialen

Het materiaal dat op de website van WebM.to verschijnt, kan technische, typografische of fotografische fouten bevatten. WebM.to garandeert niet dat de materialen op haar website accuraat, volledig of actueel zijn. WebM.to kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen in de materialen op haar website. WebM.to verplicht zich echter niet om de materialen bij te werken.

6. Links

WebM.to heeft niet alle sites die aan haar website zijn gelinkt, beoordeeld en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gelinkte sites. Het opnemen van een link impliceert niet dat WebM.to de site goedkeurt. Het gebruik van een dergelijke gelinkte website is op eigen risico van de gebruiker.

7. Wijzigingen

WebM.to kan deze servicevoorwaarden voor haar website op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving herzien. Door deze website te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de dan geldende versie van deze servicevoorwaarden.

8. Toepasselijk recht

Deze algemene voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Connecticut en u onderwerpt zich onherroepelijk aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in die staat of locatie.


3,605 conversies sinds 2020!