Berikut adalah terjemahan kasar syarat perkhidmatan bahasa Inggeris kami dan dasar privasi bahasa Inggeris untuk aspek undang-undang yang kedua-duanya hanya berlaku dalam bahasa Inggeris

Syarat Perkhidmatan WebM.to

1. Syarat

Dengan mengakses laman web di https://webm.to , anda bersetuju untuk terikat dengan syarat perkhidmatan ini, semua undang-undang dan peraturan yang berlaku, dan bersetuju bahawa anda bertanggungjawab untuk mematuhi undang-undang tempatan yang berlaku. Sekiranya anda tidak bersetuju dengan mana-mana syarat ini, anda dilarang menggunakan atau mengakses laman web ini. Bahan-bahan yang terdapat dalam laman web ini dilindungi oleh undang-undang hak cipta dan merek dagang yang berlaku.

2. Gunakan Lesen

 1. Kebenaran diberikan untuk memuat turun sementara satu salinan bahan (maklumat atau perisian) di laman web WebM.to untuk tontonan sementara, bukan komersial sementara sahaja. Ini adalah pemberian lesen, bukan pemindahan hakmilik, dan di bawah lesen ini anda tidak boleh:
  1. mengubah suai atau menyalin bahan;
  2. gunakan bahan tersebut untuk tujuan komersial, atau untuk paparan awam (komersial atau bukan komersial);
  3. cuba menyahkompilasi atau merekayasa balik sebarang perisian yang terdapat di laman web WebM.to;
  4. hapus nota hak cipta atau hak milik lain dari bahan; atau
  5. pindahkan bahan tersebut kepada orang lain atau 'cerminkan' bahan tersebut di mana-mana pelayan lain.
 2. Lesen ini akan ditamatkan secara automatik jika anda melanggar mana-mana sekatan ini dan boleh ditamatkan oleh WebM.to pada bila-bila masa. Setelah menghentikan paparan terhadap bahan-bahan ini atau setelah tamatnya lesen ini, anda mesti memusnahkan sebarang bahan yang dimuat turun dalam simpanan anda sama ada dalam format elektronik atau cetak.

3. Penafian

 1. Bahan-bahan di laman web WebM.to disediakan secara 'sebagaimana adanya'. WebM.untuk tidak membuat jaminan, tersurat atau tersirat, dan dengan ini menolak dan membantah semua jaminan lain termasuk, tanpa batasan, jaminan tersirat atau syarat kebolehdagangan, kesesuaian untuk tujuan tertentu, atau bukan pelanggaran harta intelek atau pelanggaran hak lain.
 2. Selanjutnya, WebM.to tidak menjamin atau membuat pernyataan mengenai ketepatan, kemungkinan hasil, atau kebolehpercayaan penggunaan bahan di laman webnya atau yang berkaitan dengan bahan tersebut atau di laman web yang dihubungkan dengan laman web ini.

4. Batasan

WebM.to atau pembekalnya tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kerosakan (termasuk, tanpa batasan, ganti rugi kerana kehilangan data atau keuntungan, atau disebabkan oleh gangguan perniagaan) yang timbul daripada penggunaan atau ketidakupayaan untuk menggunakan bahan-bahan di WebM.to's laman web, walaupun WebM.to atau wakil sah WebM.to telah diberitahu secara lisan atau bertulis mengenai kemungkinan kerosakan tersebut. Kerana beberapa bidang kuasa tidak membenarkan batasan jaminan tersirat, atau batasan tanggungjawab untuk kerosakan akibat atau akibat, batasan ini mungkin tidak berlaku untuk anda.

5. Ketepatan bahan

Bahan-bahan yang muncul di laman web WebM.to boleh merangkumi kesalahan teknikal, tipografi, atau fotografi. WebM.to tidak menjamin bahawa mana-mana bahan di laman webnya tepat, lengkap atau terkini. WebM.to boleh membuat perubahan pada bahan yang terdapat di laman webnya pada bila-bila masa tanpa pemberitahuan. Walau bagaimanapun, WebM.to tidak membuat komitmen untuk mengemas kini bahan.

6. Pautan

WebM.to belum mengkaji semua laman web yang dipautkan ke laman webnya dan tidak bertanggungjawab terhadap kandungan laman web tersebut. Penyertaan pautan apa pun tidak menunjukkan sokongan oleh WebM. ke laman web ini. Penggunaan laman web yang dipautkan adalah atas risiko pengguna sendiri.

7. Pengubahsuaian

WebM.to boleh menyemak syarat perkhidmatan ini untuk laman webnya pada bila-bila masa tanpa notis. Dengan menggunakan laman web ini, anda bersetuju untuk terikat dengan versi syarat syarat perkhidmatan ini.

8. Undang-undang yang Mengatur

Terma dan syarat ini diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan undang-undang Connecticut dan anda tidak boleh ditarik balik ke bidang kuasa eksklusif pengadilan di Negeri atau lokasi tersebut.


3,605 penukaran sejak 2020!