Төмөндө англис тилиндеги тейлөө шарттарыбыздын жана купуялык саясатынын укуктук аспектилери боюнча англис тилинде гана колдонулган

WebM.to Тейлөө шарттары

1. Шарттары

Https://webm.to вебсайтына кирүү менен, сиз ушул тейлөө шарттарына, колдонулуп жаткан бардык мыйзамдарга жана эрежелерге баш ийүүгө макулдугуңузду билдиресиз жана колдонулуп жаткан жергиликтүү мыйзамдардын аткарылышы үчүн жооптуу экениңизди мойнуна аласыз. Эгерде сиз ушул шарттардын бири менен макул болбосоңуз, анда сизге бул сайтты колдонууга жана ага кирүүгө тыюу салынат. Бул веб-сайтта камтылган материалдар тиешелүү автордук укук жана соода маркасы жөнүндө мыйзам менен корголот.

2. Лицензияны колдонуңуз

 1. Материалдардын (маалыматтын же программалык камсыздоонун) бир көчүрмөсүн убактылуу, жеке, коммерциялык эмес убактылуу көрүү үчүн гана WebM.to сайтына жүктөөгө уруксат берилет. Бул лицензияны берүү, менчик укугун өткөрүп берүү эмес, бул лицензия боюнча сиз төмөнкүлөрдү аткара албайсыз:
  1. материалдарды өзгөртүү же көчүрүү;
  2. материалдарды кандайдыр бир коммерциялык максатта, же кандайдыр бир ачык көрсөтүү үчүн (коммерциялык же коммерциялык эмес) колдонуу;
  3. WebM.to вебсайтында камтылган бардык программаларды декомпиляциялоого же тескери инженерлөөгө аракет кылуу;
  4. материалдардын ар кандай автордук же башка менчик белгилерин алып салуу; же
  5. материалдарды башка адамга өткөрүп берүү же башка сервердеги материалдарды 'чагылдыруу'.
 2. Эгер сиз ушул чектөөлөрдүн бирин бузсаңыз, анда бул лицензия автоматтык түрдө токтотулат жана каалаган убакта WebM.to тарабынан токтотулушу мүмкүн. Ушул материалдарды көрүүнү токтоткондо же ушул лицензия токтотулганда, электрондук же басма түрүндө болгон жүктөлүп алынган материалдарды жок кылууңуз керек.

3. Жоопкерчиликтен баш тартуу

 1. WebM.to вебсайтындагы материалдар "болгондой" негизде берилет. WebM.to эч кандай кепилдик бербейт, билдирилген же кыйыр түрдө билдирбейт, жана башка кепилдиктерден баш тартуу жана жокко чыгаруу, анын ичинде чектөөсүз, болжолдуу кепилдиктер же соода мүмкүнчүлүктөрү, белгилүү бир максатка ылайыктуулук, же интеллектуалдык менчикти бузбоо же башка укуктарды бузуу.
 2. Андан тышкары, WebM.to өз веб-сайтындагы материалдарды пайдалануунун тактыгы, ыктымал натыйжалары же ишенимдүүлүгү жөнүндө, же башка ушул сыяктуу материалдар менен байланышкан же ушул сайтка шилтеме берген сайттарда эч кандай кепилдик бербейт же билдирбейт.

4. Чектөөлөр

Эч кандай шартта, WebM.to же анын берүүчүлөрү WebM.to сайтындагы материалдарды колдонуудан же колдоно албагандыктан келип чыккан кандайдыр бир зыянга (анын ичинде, чектөө жок, маалыматты жоготкондугу же пайда алып келген зыяндын ордун толтуруу же бизнести үзгүлтүккө учуратуу үчүн) жооп бербейт. эгерде WebM.to же WebM.to ыйгарым укуктуу өкүлүнө мындай зыян келтирүү мүмкүнчүлүгү жөнүндө оозеки же жазуу жүзүндө билдирилген болсо дагы. Айрым юрисдикциялар болжолдонгон кепилдиктердин чектелишине, же кесепеттүү же кокустан келтирилген зыян үчүн жоопкерчиликтин чектелишине жол бербегендиктен, бул чектөөлөр сизге тиешеси жок болушу мүмкүн.

5. Материалдардын тактыгы

WebM.to сайтында пайда болгон материалдар техникалык, типографиялык же фотографиялык каталарды камтышы мүмкүн. WebM.to вебсайтындагы материалдардын бири дагы так, толук же учурдагы экендигине кепилдик бербейт. WebM.to өз сайтында камтылган материалдарга каалаган убакта эскертүүсүз өзгөртүүлөрдү киргизе алат. Бирок WebM.to материалдарды жаңыртууга милдеттенбейт.

6. Шилтемелер

WebM.to веб-сайтына шилтеме берген сайттардын бардыгын карап чыга элек жана мындай шилтеме берилген сайттын мазмунуна жооптуу эмес. Ар кандай шилтемени киргизүү WebM.to сайтынын колдоосун билдирбейт. Ушул сыяктуу ар кандай веб-сайтты колдонуу колдонуучунун өз тобокелчилигинде.

7. Өзгөртүүлөр

WebM.to веб-сайты үчүн ушул тейлөө шарттарын каалаган убакта эскертүүсүз карап чыгышы мүмкүн. Бул веб-сайтты колдонуу менен, сиз ушул тейлөө шарттарынын ошол учурдагы нускасына баш ийүүгө макулдугуңузду билдиресиз.

8. Башкаруу Мыйзамы

Бул шарттар Коннектикуттун мыйзамдары менен жөнгө салынат жана чечмеленет жана сиз ошол мамлекетте же жайгашкан жердеги соттордун өзгөчө юрисдикциясына баш ийдиресиз.


3,605 2020-жылдан берки өзгөрүүлөр!