ខាងក្រោមនេះគឺជាការបកប្រែយ៉ាង ម៉ឺងម៉ាត់នៃល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃសេវាកម្ម និង គោលការណ៍ឯកជនភាពភាសាអង់គ្លេសរបស់យើង សម្រាប់ទិដ្ឋភាពច្បាប់ទាំងពីរអនុវត្តតែភាសាអង់គ្លេសប៉ុណ្ណោះ

ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃសេវាកម្ម WebM.to

ល័ក្ខខ័ណ្ឌ

តាមរយៈការចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះ https://webm.to អ្នកកំពុងយល់ព្រមនឹងល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃសេវាកម្មច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិដែលអាចអនុវត្តបានទាំងអស់ហើយយល់ព្រមថាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការអនុលោមតាមច្បាប់ក្នុងស្រុកដែលអាចអនុវត្តបាន។ ប្រសិនបើអ្នកមិនយល់ស្របនឹងលក្ខខណ្ឌណាមួយទេអ្នកត្រូវបានហាមឃាត់មិនឱ្យប្រើប្រាស់ឬចូលគេហទំព័រនេះ។ សំភារៈដែលមាននៅក្នុងគេហទំព័រនេះត្រូវបានការពារដោយច្បាប់រក្សាសិទ្ធិនិងពាណិជ្ជសញ្ញា។

ការប្រើប្រាស់អាជ្ញាប័ណ្ណ

 1. ការអនុញ្ញាតឱ្យទាញយកឯកសារមួយច្បាប់ (ព័ត៌មានឬសូហ្វវែរ) មួយច្បាប់ជាបណ្តោះអាសន្ននៅលើគេហទំព័ររបស់ WebM.to សម្រាប់ការមើលលក្ខណៈបណ្តោះអាសន្នផ្ទាល់ខ្លួននិងមិនមែនពាណិជ្ជកម្ម។ នេះជាការផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណមិនមែនជាការផ្ទេរសិទ្ធិទេហើយស្ថិតក្រោមអាជ្ញាប័ណ្ណនេះអ្នកមិនអាច៖
  1. កែសំរួលរឺចម្លងសំភារៈ
  2. ប្រើសំភារៈសម្រាប់គោលបំណងពាណិជ្ជកម្មណាមួយឬសម្រាប់ការបង្ហាញជាសាធារណៈណាមួយ (ពាណិជ្ជកម្មឬមិនមែនពាណិជ្ជកម្ម)
  3. ប៉ុនប៉ងធ្វើឱ្យខូចទ្រង់ទ្រាយឬបញ្ច្រាសវិស្វករផ្នែកទន់ណាមួយដែលមាននៅលើគេហទំព័ររបស់ WebM.to ។
  4. លុបចោលការរក្សាសិទ្ធិឬការជូនដំណឹងដែលមានកម្មសិទ្ធិផ្សេងទៀតចេញពីវត្ថុធាតុដើម។ ឬ
  5. ផ្ទេរសំភារៈទាំងនោះទៅមនុស្សម្នាក់ទៀតរឺក៏ 'ឆ្លុះ' សំភារៈនៅលើម៉ាស៊ីនមេផ្សេងទៀត។
 2. អាជ្ញាប័ណ្ណនេះនឹងត្រូវបញ្ឈប់ដោយស្វ័យប្រវត្តិប្រសិនបើអ្នករំលោភលើការរឹតត្បិតទាំងនេះហើយអាចត្រូវបានបញ្ចប់ដោយ WebM.to នៅពេលណាមួយ។ នៅពេលបញ្ចប់ការមើលឯកសារទាំងនេះឬនៅពេលបញ្ចប់អាជ្ញាប័ណ្ណនេះអ្នកត្រូវតែបំផ្លាញរាល់ឯកសារដែលបានទាញយកមកជាកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកមិនថាជាទម្រង់អេឡិចត្រូនិកឬព្រីនទេ។

3. ការបដិសេធ

 1. សមា្ភារៈនៅលើគេហទំព័ររបស់ WebM.to ត្រូវបានផ្តល់ជូនជាមូលដ្ឋាន។ WebM.to មិនមានការធានាបង្ហាញឬបញ្ជាក់ហើយបដិសេធនិងបដិសេធរាល់ការធានាផ្សេងទៀតរួមទាំងការធានាដែលមិនបានបញ្ជាក់ការធានាឬលក្ខខណ្ឌនៃការធ្វើជំនួញភាពត្រឹមត្រូវសម្រាប់គោលបំណងជាក់លាក់ណាមួយឬការមិនរំលោភលើកម្មសិទ្ធិបញ្ញាឬការរំលោភសិទ្ធិផ្សេងទៀត។
 2. លើសពីនេះទៀត WebM.to មិនធានាឬធ្វើការបង្ហាញណាមួយទាក់ទងនឹងភាពត្រឹមត្រូវលទ្ធផលដែលអាចកើតមានឬភាពជឿជាក់នៃការប្រើប្រាស់សម្ភារៈនៅលើគេហទំព័ររបស់ខ្លួនឬបើមិនដូច្នេះទេទាក់ទងនឹងសមា្ភារៈបែបនេះឬនៅលើគេហទំព័រណាមួយដែលភ្ជាប់នឹងគេហទំព័រនេះ។

ដែនកំណត់

ក្នុងករណីណាក៏ដោយ WebM.to ឬអ្នកផ្គត់ផ្គង់របស់ខ្លួនមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការខូចខាត (រួមទាំងដោយគ្មានការកំណត់ការខូចខាតការបាត់បង់ទិន្នន័យឬប្រាក់ចំណេញឬដោយសារការរំខានអាជីវកម្ម) ដែលកើតឡើងពីការប្រើប្រាស់ឬអសមត្ថភាពក្នុងការប្រើប្រាស់សម្ភារៈនៅលើ WebM.to ។ សូម្បីតែគេហទំព័រ WebM.to ឬអ្នកតំណាងដែលមានការអនុញ្ញាតពី WebM.to ត្រូវបានគេជូនដំណឹងផ្ទាល់មាត់ឬជាលាយលក្ខណ៍អក្សរពីលទ្ធភាពនៃការខូចខាតបែបនេះ។ ដោយសារតែយុត្តាធិការខ្លះមិនអនុញ្ញាតឱ្យមានដែនកំណត់លើការធានាដែលបានបញ្ជាក់ឬការទទួលខុសត្រូវចំពោះការខូចខាតដែលអាចកើតមានឬដោយចៃដន្យដែនកំណត់ទាំងនេះអាចមិនអនុវត្តចំពោះអ្នកឡើយ។

ភាពត្រឹមត្រូវនៃវត្ថុធាតុដើម

សមា្ភារៈដែលបង្ហាញនៅលើគេហទំព័ររបស់ WebM.to អាចរួមបញ្ចូលកំហុសបច្ចេកទេសបច្ចេកទេសអក្ខរកម្មឬរូបថត។ WebM.to មិនធានាថារាល់សំភារៈនៅលើគេហទំព័ររបស់វាត្រឹមត្រូវពេញលេញរឺបច្ចុប្បន្នទេ។ WebM.to អាចធ្វើការផ្លាស់ប្តូរសំភារៈដែលមាននៅលើគេហទំព័ររបស់ខ្លួនបានគ្រប់ពេលដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន។ ទោះយ៉ាងណា WebM.to មិនមានការប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពឯកសារនោះទេ។

6. តំណភ្ជាប់

WebM.to មិនបានពិនិត្យមើលគេហទំព័រទាំងអស់ដែលភ្ជាប់ទៅនឹងគេហទំព័ររបស់ខ្លួនទេហើយក៏មិនទទួលខុសត្រូវចំពោះខ្លឹមសារនៃគេហទំព័រដែលបានភ្ជាប់បែបនេះដែរ។ ការដាក់បញ្ចូលតំណភ្ជាប់ណាមួយមិនមានការយល់ព្រមពី WebM.to នៃគេហទំព័រទេ។ ការប្រើប្រាស់គេហទំព័រដែលបានភ្ជាប់បែបនេះគឺជាហានិភ័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់។

7. ការកែប្រែ

WebM.to អាចកែប្រែល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃសេវាកម្មទាំងនេះសម្រាប់គេហទំព័ររបស់ខ្លួនគ្រប់ពេលដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន។ តាមរយៈការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះលោកអ្នកយល់ព្រមនឹងត្រូវភ្ជាប់ដោយកំណែបច្ចុប្បន្ននៃល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃសេវាកម្មទាំងនេះ។

ច្បាប់គ្រប់គ្រង

ល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះត្រូវបានគ្រប់គ្រងនិងបកស្រាយស្របតាមច្បាប់នៃរដ្ឋខុននិចធីហើយអ្នកបញ្ជូនទៅយុត្តាធិការផ្តាច់មុខរបស់តុលាការនៅក្នុងរដ្ឋឬទីតាំងនោះ។


3,605 ការប្រែចិត្តជឿចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០២០!