Abaixo amósase unha tradución aproximada dos nosos termos de servizo en inglés e da política de privacidade en inglés para os aspectos legais que só se aplican en inglés

Condicións de servizo de WebM.to

1. Condicións

Ao acceder ao sitio web en https://webm.to , acepta estar obrigado a estes termos do servizo, a todas as leis e regulamentos aplicables e acepta que é responsable do cumprimento das leis locais aplicables. Se non está de acordo con algún destes termos, ten prohibido usar ou acceder a este sitio. Os materiais contidos neste sitio web están protexidos pola lei de copyright e marcas aplicables.

2. Use a licenza

 1. Concédese permiso para descargar temporalmente unha copia dos materiais (información ou software) no sitio web de WebM.to para visualización transitoria persoal e non comercial. Esta é a concesión dunha licenza, non unha transferencia de título, e baixo esta licenza non podes:
  1. modificar ou copiar os materiais;
  2. utilizar os materiais para calquera propósito comercial ou para calquera exposición pública (comercial ou non);
  3. intentar descompilar ou realizar enxeñería inversa calquera software contido no sitio web de WebM.to;
  4. eliminar os dereitos de autor ou outras notacións de propiedade dos materiais; ou
  5. transferir os materiais a outra persoa ou "reflectir" os materiais en calquera outro servidor.
 2. Esta licenza finalizará automaticamente se infrinxe algunha destas restricións e pode ser cancelada por WebM.to en calquera momento. Ao finalizar a visualización destes materiais ou ao finalizar esta licenza, deberá destruír calquera material descargado que estea no seu poder, xa sexa en formato electrónico ou impreso.

3. Exención de responsabilidade

 1. Os materiais do sitio web de WebM.to fornécense "tal cal". WebM.to non ofrece ningunha garantía, expresa ou implícita, e pola presente renuncia e nega todas as demais garantías, incluídas, sen limitación, garantías implícitas ou condicións de comerciabilidade, adecuación para un propósito particular ou non infracción da propiedade intelectual ou outra violación de dereitos.
 2. Ademais, WebM.to non garante nin fai ningunha representación sobre a precisión, os resultados probables ou a fiabilidade do uso dos materiais no seu sitio web ou relacionados doutro xeito con devanditos materiais ou en calquera sitio ligado a este sitio.

4. Limitacións

En ningún caso WebM.to nin os seus provedores serán responsables de ningún dano (incluíndo, sen limitación, danos por perda de datos ou beneficio ou por interrupción do negocio) derivado do uso ou da imposibilidade de usar os materiais en WebM.to sitio web, mesmo se se notificou oralmente ou por escrito a WebM.to ou a un representante autorizado de WebM.to a posibilidade de dano. Debido a que algunhas xurisdicións non permiten limitacións nas garantías implícitas ou limitacións de responsabilidade por danos consecuentes ou incidentais, estas limitacións poden non aplicarse a vostede.

5. Precisión dos materiais

Os materiais que aparecen no sitio web de WebM.to poden incluír erros técnicos, tipográficos ou fotográficos. WebM.to non garante que ningún dos materiais do seu sitio web sexa preciso, completo ou actual. WebM.to pode facer cambios nos materiais contidos no seu sitio web en calquera momento sen previo aviso. Non obstante WebM.to non se compromete a actualizar os materiais.

6. Ligazóns

WebM.to non revisou todos os sitios ligados ao seu sitio web e non se fai responsable dos contidos de ningún sitio ligado. A inclusión de calquera ligazón non implica a aprobación por parte de WebM.to do sitio. O uso de calquera tal sitio web ligado corre baixo o risco do usuario.

7. Modificacións

WebM.to pode revisar estes termos de servizo para o seu sitio web en calquera momento sen previo aviso. Ao usar este sitio web, acepta estar ligado á versión actual destes termos de servizo.

8. Lei de goberno

Estes termos e condicións réxense e interprétanse de acordo coas leis de Connecticut e sométese irrevogablemente á xurisdición exclusiva dos tribunais dese estado ou lugar.


3,609 conversións desde 2020.