Níže je uveden hrubý překlad našich anglických podmínek služby a anglické zásady ochrany osobních údajů pro právní aspekty, obě platí pouze v angličtině

Podmínky služby WebM.to

1. Podmínky

Přístupem na web na adrese https://webm.to souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito podmínkami služby, všemi příslušnými zákony a předpisy a souhlasíte s tím, že jste odpovědní za dodržování všech příslušných místních zákonů. Pokud s některým z těchto podmínek nesouhlasíte, máte zakázáno používat tento web nebo na něj přistupovat. Materiály obsažené na tomto webu jsou chráněny příslušnými zákony o autorských právech a ochranných známkách.

2. Použijte licenci

 1. Je uděleno povolení dočasně stáhnout jednu kopii materiálů (informací nebo softwaru) na web WebM.to pouze pro osobní, nekomerční přechodné prohlížení. Jedná se o udělení licence, nikoli o převod vlastnictví, a na základě této licence nesmíte:
  1. upravovat nebo kopírovat materiály;
  2. používat materiály pro jakékoli komerční účely nebo pro jakékoli veřejné zobrazení (komerční nebo nekomerční);
  3. pokusit se dekompilovat nebo zpětně analyzovat jakýkoli software obsažený na webových stránkách WebM.to;
  4. odstranit z materiálů veškerá autorská práva nebo jiná vlastnická označení; nebo
  5. převést materiály na jinou osobu nebo „zrcadlit“ materiály na jakémkoli jiném serveru.
 2. Tato licence bude automaticky ukončena, pokud porušíte některá z těchto omezení, a může být WebM.to kdykoli ukončena. Po ukončení prohlížení těchto materiálů nebo po ukončení této licence musíte zničit veškeré stažené materiály, které máte v držení, ať už v elektronickém nebo tištěném formátu.

3. Zřeknutí se odpovědnosti

 1. Materiály na webu WebM.to jsou poskytovány „tak, jak jsou“. WebM.to neposkytuje žádné záruky, výslovné ani předpokládané, a tímto se zříká a popírá všechny ostatní záruky, včetně, ale bez omezení, předpokládaných záruk nebo podmínek prodejnosti, vhodnosti pro konkrétní účel nebo neporušení duševního vlastnictví nebo jiného porušení práv.
 2. WebM.to dále nezaručuje ani neposkytuje žádná prohlášení týkající se přesnosti, pravděpodobných výsledků nebo spolehlivosti použití materiálů na svých webových stránkách nebo jinak souvisejících s těmito materiály nebo na jakýchkoli stránkách propojených s tímto webem.

4. Omezení

V žádném případě nenese WebM.to ani jeho dodavatelé odpovědnost za jakékoli škody (včetně, ale bez omezení, škod za ztrátu dat nebo zisku nebo v důsledku přerušení podnikání) vyplývající z použití nebo nemožnosti použít materiály na WebM.to webové stránky, i když WebM.to nebo pověřený zástupce WebM.to byli informováni ústně nebo písemně o možnosti takového poškození. Protože některé jurisdikce neumožňují omezení předpokládaných záruk nebo omezení odpovědnosti za následné nebo náhodné škody, nemusí se vás tato omezení vztahovat.

5. Přesnost materiálů

Materiály, které se objevují na webu WebM.to, mohou zahrnovat technické, typografické nebo fotografické chyby. WebM.to nezaručuje, že některý z materiálů na jeho webových stránkách je přesný, úplný nebo aktuální. WebM.to může kdykoli bez upozornění provádět změny v materiálech obsažených na svých webových stránkách. WebM.to se však nezavazuje k aktualizaci materiálů.

6. Odkazy

WebM.to nekontroloval všechny weby propojené s jeho webem a není odpovědný za obsah žádného takového odkazu. Zahrnutí jakéhokoli odkazu neznamená souhlas webu WebM.to s webem. Použití jakékoli takové odkazované webové stránky je na vlastní riziko uživatele.

7. Úpravy

WebM.to může kdykoli bez upozornění revidovat tyto podmínky služby pro své webové stránky. Používáním tohoto webu souhlasíte s tím, že budete vázáni aktuální verzí těchto podmínek služby.

8. Rozhodné právo

Tyto podmínky se řídí a jsou vykládány v souladu s právními předpisy Connecticutu a vy se neodvolatelně podrobujete výlučné jurisdikci soudů v daném státě nebo místě.


3,605 konverze od roku 2020!