По-долу е представен груб превод на нашите английски условия за ползване и английска политика за поверителност за правни аспекти, и двете се прилагат само на английски език

Условия за ползване на WebM.to

1. Условия

Чрез достъп до уебсайта на адрес https://webm.to , вие се съгласявате да бъдете обвързани с тези условия на услугата, всички приложими закони и разпоредби и се съгласявате, че носите отговорност за спазването на всички приложими местни закони. Ако не сте съгласни с някое от тези условия, ви е забранено да използвате или да влизате в този сайт. Материалите, съдържащи се в този уебсайт, са защитени от приложимото законодателство за авторските права и търговските марки.

2. Използвайте лиценз

 1. Дава се разрешение за временно изтегляне на едно копие от материалите (информация или софтуер) на уебсайта на WebM.to само за личен, нетърговски преходен преглед. Това е предоставяне на лиценз, а не прехвърляне на право на собственост и по този лиценз не можете:
  1. модифицирайте или копирайте материалите;
  2. използвайте материалите за всякакви търговски цели или за публично показване (търговско или нетърговско);
  3. опит за декомпилиране или обратно проектиране на всеки софтуер, съдържащ се на уебсайта на WebM.to;
  4. премахване на всички авторски права или други собственически нотации от материалите; или
  5. прехвърлете материалите на друго лице или „огледайте“ материалите на всеки друг сървър.
 2. Този лиценз се прекратява автоматично, ако нарушите някое от тези ограничения и може да бъде прекратен от WebM.to по всяко време. При прекратяване на гледането на тези материали или при прекратяване на този лиценз, трябва да унищожите всички изтеглени материали, които са във ваше притежание, независимо дали са в електронен или печатни формат.

3. Отказ от отговорност

 1. Материалите на уебсайта на WebM.to се предоставят "както е". WebM.to не дава никакви гаранции, изразени или подразбиращи се, и с това се отказва и отрича всички други гаранции, включително, без ограничение, подразбиращи се гаранции или условия на продаваемост, годност за определена цел или ненарушаване на интелектуалната собственост или друго нарушение на права.
 2. Освен това WebM.to не гарантира и не прави никакви изявления относно точността, вероятните резултати или надеждността на използването на материалите на уебсайта си или по друг начин свързани с такива материали или на сайтове, свързани с този сайт.

4. Ограничения

В никакъв случай WebM.to или неговите доставчици не носят отговорност за каквито и да е щети (включително, без ограничение, щети поради загуба на данни или печалба или поради прекъсване на бизнеса), произтичащи от използването или невъзможността за използване на материалите в WebM.to's уебсайт, дори ако WebM.to или WebM.to упълномощен представител е бил уведомен устно или писмено за възможността за такава вреда. Тъй като някои юрисдикции не позволяват ограничения на подразбиращи се гаранции или ограничения на отговорността за последващи или случайни щети, тези ограничения може да не се отнасят за вас.

5. Точност на материалите

Материалите, които се показват на уебсайта на WebM.to, могат да включват технически, типографски или фотографски грешки. WebM.to не гарантира, че някой от материалите на уебсайта му е точен, пълен или актуален. WebM.to може да прави промени в материалите, съдържащи се на уебсайта си, по всяко време без предизвестие. Въпреки това WebM.to не поема ангажимент да актуализира материалите.

6. Връзки

WebM.to не е прегледал всички сайтове, свързани към неговия уебсайт, и не носи отговорност за съдържанието на такъв свързан сайт. Включването на която и да е връзка не означава одобрение от WebM.to на сайта. Използването на такъв свързан уебсайт е на риск на потребителя.

7. Модификации

WebM.to може да преразгледа тези условия на услугата за своя уебсайт по всяко време без предизвестие. Използвайки този уебсайт, вие се съгласявате да бъдете обвързани с текущата версия на настоящите условия за ползване.

8. Приложимо право

Тези условия се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на Кънектикът и вие неотменимо се подчинявате на изключителната юрисдикция на съдилищата в тази държава или местоположение.


3,609 преобразувания от 2020 г. насам!