គ្រាន់តែទម្លាក់វានៅទីនេះ

WebM ទៅ MP4

បំលែង WebM ទៅជា MP4 តាមអ៊ិនធរណេតដោយឥតគិតថ្លៃ

%


វិធីបំលែងឯកសារ WebM ទៅជា MP4 តាមអ៊ិនធរណេត

  1. ដើម្បីបំលែង WebM អូសនិងទម្លាក់ឬចុចលើកន្លែងផ្ទុកឯកសាររបស់យើងដើម្បីផ្ទុកឯកសារឡើង

  2. ឯកសាររបស់អ្នកនឹងចូលទៅក្នុងជួរ

  3. ឧបករណ៍របស់យើងនឹងបំលែង WebM របស់អ្នកទៅជាឯកសារ MP4 ដោយស្វ័យប្រវត្តិ

  4. បន្ទាប់មកអ្នកចុចលើតំណទាញយកទៅឯកសារដើម្បីរក្សាទុកវីដេអូទៅក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក

webmWebM

វាយតម្លៃឧបករណ៍នេះ

3.4/5 - 10 ការបោះឆ្នោត


914 ការប្រែចិត្តជឿចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០២០!