Nedenfor er en grov oversættelse af vores engelske servicevilkår og engelsk privatlivspolitik for juridiske aspekter begge gælder kun på engelsk

WebM.to Servicevilkår

1. Vilkår

Ved at gå ind på webstedet på https://webm.to accepterer du at være bundet af disse servicevilkår, alle gældende love og regler og accepterer at du er ansvarlig for overholdelse af gældende lokal lovgivning. Hvis du ikke er enig i nogen af disse vilkår, er det forbudt at bruge eller få adgang til dette websted. Materialet på dette websted er beskyttet af gældende copyright- og varemærkeret.

2. Brug licens

 1. Der gives tilladelse til midlertidigt at downloade en kopi af materialet (information eller software) på WebM.to's websted til personlig, ikke-kommerciel kortvarig visning. Dette er tildelingen af en licens, ikke en overførsel af titel, og under denne licens må du ikke:
  1. ændre eller kopiere materialerne
  2. bruge materialerne til ethvert kommercielt formål eller til enhver offentlig visning (kommerciel eller ikke-kommerciel);
  3. forsøge at dekompilere eller reverse engineer enhver software indeholdt på WebM.to's hjemmeside;
  4. fjerne ophavsret eller andre beskyttede notationer fra materialet eller
  5. overføre materialerne til en anden person eller 'spejle' materialerne på en hvilken som helst anden server.
 2. Denne licens ophører automatisk, hvis du overtræder nogen af disse begrænsninger og til enhver tid kan opsiges af WebM.to. Når du afslutter din visning af disse materialer eller ved ophør af denne licens, skal du ødelægge alt downloadet materiale i din besiddelse, hvad enten det er i elektronisk eller trykt format.

3. Ansvarsfraskrivelse

 1. Materialet på WebM.to's websted leveres på en 'som den er' basis. WebM.to giver ingen garantier, udtrykt eller underforstået, og fraskriver sig hermed alle andre garantier inklusive, uden begrænsning, underforståede garantier eller betingelser for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål eller ikke-krænkelse af intellektuel ejendomsret eller anden krænkelse af rettigheder.
 2. Yderligere garanterer WebM.to ikke eller fremsætter nogen erklæringer om nøjagtigheden, sandsynlige resultater eller pålideligheden af brugen af materialet på dets websted eller på anden måde relateret til sådant materiale eller på sider, der er linket til dette websted.

4. Begrænsninger

Under ingen omstændigheder kan WebM.to eller dets leverandører holdes ansvarlige for skader (inklusive, uden begrænsning, skader for tab af data eller fortjeneste eller på grund af forretningsafbrydelse), der skyldes brug eller manglende evne til at bruge materialerne på WebM.to's websted, selv hvis WebM.to eller en WebM.to autoriseret repræsentant er blevet mundtligt eller skriftligt underrettet om muligheden for sådan skade. Da nogle jurisdiktioner ikke tillader begrænsninger af underforståede garantier eller begrænsninger i ansvar for følgeskader eller tilfældige skader, gælder disse begrænsninger muligvis ikke for dig.

5. Nøjagtighed af materialer

Materialet, der vises på WebM.to's websted, kan omfatte tekniske, typografiske eller fotografiske fejl. WebM.to garanterer ikke, at noget af materialet på dets websted er nøjagtigt, komplet eller aktuelt. WebM.to kan foretage ændringer til materialerne på sit websted når som helst uden varsel. WebM.to forpligter sig dog ikke til at opdatere materialerne.

6. Links

WebM.to har ikke gennemgået alle de sider, der er linket til sit websted, og er ikke ansvarlig for indholdet af et sådant linket websted. Inkluderingen af et link indebærer ikke, at WebM.to godkender webstedet. Brug af et sådant linket websted sker på brugerens egen risiko.

7. Ændringer

WebM.to kan revidere disse servicevilkår for sit websted når som helst uden varsel. Ved at bruge dette websted accepterer du at være bundet af den daværende aktuelle version af disse servicevilkår.

8. Gældende lov

Disse vilkår og betingelser styres af og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i Connecticut, og du underkender dig uigenkaldeligt den eksklusive jurisdiktion for domstolene i den pågældende stat eller det sted.


3,605 konverteringer siden 2020!